NHỮNG MÃ NGÀNH NOC ĐƯỢC MIỄN PHÍ CÁCH LY $2000CAD TẠI SÂN BAY CANADA

Mới đây, trên website chính thức của chính phủ Canada đã có thông báo về việc những mã ngành được miễn trừ phí cách ly 2,000CAD trong vòng 3 ngày tại sân bay.

Đối tượng được miễn trừ bao gồm:

  • Trẻ vị thành niên không có người đi kèm. (Người dưới 18 tuổi và không có người lớn hơn 18 tuổi đi cùng.
  • Người 18 tuổi trở lên bị giới hạn về tinh thần hoặc thể chất có người chăm sóc.
  • Đã được miễn yêu cầu kiểm dịch.
  • Người lao động tạm thời.

Người lao động tạm thời không cần phải cách ly 3 ngày tại khách sạn nếu như:

  • Không có triệu chứng COVID-19.
  • Sau khi đáp họ di chuyển đến nơi cách ly 14 ngày bằng xe riêng.

Các mã ngành được miễn trừ phí cách ly 2,000CAD tại sân bay bao gồm:

–  Nông nghiệp

♦️ NOC 0821: Managers in agriculture/ Quản lý nông nghiệp.

♦️ NOC 0822: Managers in horticulture/ Các nhà quản lý làm vườn.

♦️ NOC 8252: Agricultural and related service agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers/ Giám sát nông trại.

♦️ NOC 8255: Landscaping and ground maintenance: contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services/ Bảo trì Cảnh quan và mặt đất: nhà thầu và người giám sát, cảnh quan, bảo trì khuôn viên và dịch vụ làm vườn.

♦️ NOC 8431: General farm workers/ Nhân viên nông trại tổng hợp

♦️ NOC 8432: Nursery and greenhouse workers/ Công nhân vườn ươm và nhà kính

♦️  NOC 8611: Harvesting labourers/ Nhân viên thu hoạch

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bạn có thể liên hệ với các cố vấn định cư của ANA Immigration qua số Hotline 093.831.5454