Định cư Canada

CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ CÔNG NGHỆ BC PNP TECH

CHƯƠNG TRÌNH NHẬP CƯ CÔNG NGHỆ BC PNP TECH – BRITISH COLUMBIA TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH: Sau thời gian thí điểm từ 05/2017 đến 28/05/2021, Cục Di Trú British Columbia đã quyết định áp dụng chương trình BC PNP Tech […]

HOME CHILD CARE PROVIDER PILOT & HOME SUPPORT WORKER PILOT

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CANADA HOME CHILD CARE PROVIDER PILOT AND HOME SUPPORT WORKER PILOT Tổng Quan Về Chương Trình: Chương trình Home Child Care Provider Pilot và Home Support Worker Pilot mở ra vào 18/06/2019 và dự kiến sẽ […]

ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN KHỞI NGHIỆP – SUV

ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN KHỞI NGHIỆP (SUV) Chương trình Thị thực Khởi nghiệp SUV được Bộ Di trú Canada đưa ra vào ngày 01/04/2013 với thời gian thí điểm là 5 năm. Vào năm 2018, một vài luật lệ mới […]

zalo